۱۴:۲۸ - دوشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۸

اخبار و رویدادها

نشست هم اندیشی هیئت رئیسه واحد های میمه و شاهین شهر برای تقویت هم افزایی سازمانی
نشست هم اندیشی هیئت رئیسه واحد های میمه و شاهین شهر برای تقویت هم افزایی سازمانی

نشست هم اندیشی اعضای هیئت رئیسه و مدیران گروه های آموزشی واحد های دانشگاهی میمه و شاهین شهر به منظور بررسی شیوه های همکاری فی مابین در واحد میمه برگزار گردید.