اخبار

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی میمه: رشد اقتصادی کشور بدون همکاری دانشگاه و صنعت غیرممکن است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی میمه: رشد اقتصادی کشور بدون همکاری دانشگاه و صنعت غیرممکن است

نشست بررسی راهکارهای همکاری سه جانبه بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه با هدف تعمیق و گسترش همکاری های آموزشی تحقیقاتی و مشارکتی برگزار شد.

ادامه مطلب