اخبار - آرشیو

دکتر آذین : تشکیل اتاق اندیشه ورزی و تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی زمینه ایجاد تحول در حوزه آموزش خواهد شد.

دکتر آذین : تشکیل اتاق اندیشه ورزی و تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی زمینه ایجاد تحول در حوزه آموزش خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان تشکیل اتاق اندیشه ورزی در حوزه آموزش را خواستار شد و تاکید کرد : مسائل حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد ها با استفاده از ظرفیت متخصصین این حوزه می بایست حل شود.

ادامه مطلب