اخبار - آرشیو

امید آفرینی، ایجاد روحیه خودباوری و گفتمان سازی دغدغه اصلی دانشگاهها  برای عملیاتی شدن بیانیه گام دوم انقلاب باشد.

امید آفرینی، ایجاد روحیه خودباوری و گفتمان سازی دغدغه اصلی دانشگاهها برای عملیاتی شدن بیانیه گام دوم انقلاب باشد.

یکصد و چهلمین نشست مشترک مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان اصفهان با معاونان فرهنگی دانشجویی و مدیران فرهنگی این استان به میزبانی واحد میمه برگزار شد.

ادامه مطلب