روسای واحد

روسای دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه


 

  حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسین ایراندوست

  از سال 1368 لغایت 1378

 

  دکتر احمد فراهانی

  از سال 1378 لغایت 1385

 

  دکتر مرتضی کشاورز

  از سال 1386 لغایت 1385

 

  دکتر محسن حیدری

  از سال 1388 لغایت 1386

 

  دکتر علی فقیه حبیبی

  از سال 1388 لغایت 1390

 

 

  دکتر محمد فقیه حبیبی

  از سال 1390 لغایت 1395

 

  دکتر یاسین صعیدی

  از سال 1395 لغایت 1395

 

 

  دکتر سید محمد مرتضوی

  از سال 1395 لغایت 1397

 

  دکتر سید ناصر حجازی

  از سال 1397 تاکنون